2422

Kiwi

Brand: Kiwi Pirineo

Color: Green-White

Country: Spain

Shape: Ovalx

Elements: Fruit

Size: 18 x 13

Extra: Sin Tratamientos

Previous Next

Back